Tydzień bez podręczników.

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 lutego 2019

W dniach 04.02-08.02.2019r. zorganizowaliśmy po raz pierwszy w naszej szkole Tydzień Bez Podręcznika. Celem tej inicjatywy było pokazanie, że nauka wychodzi poza granice książki oraz, że można się czegoś nauczyć poprzez praktyczne zajęcia. Nauczyciele przygotowali lekcje bez użycia książek. Zastąpili je prezentacjami, konkursami, grami
w grupach itd.. 

Po Tygodniu Bez Podręczników  przeprowadziliśmy ankietę wśród uczniów, aby ocenić czy taki pomysł przypadł im do gustu, czy są bardziej zadowoleni z nauki bez książek
i czy chcieliby kontynuacji takiej inicjatywy. W ankiecie wzięło udział 88 uczniów.

Pierwsze pytanie w ankiecie brzmiało „W jakim stopniu podobał Ci się TBP? Oceń na skali”. Skala była podzielona na 5 punktów.  Z ankietowanych uczniów aż 76% oceniło Tydzień Bez Podręczników na  5 punktów.  13% ankietowanych zaznaczyło 4 punkty, 8% dało ocenę 3, natomiast 3% uczniów zaznaczyła 1 punkt. Wyniki wskazują na to, że uczniowie byli zadowoleni ze zorganizowania TBP w naszej szkole.

Kolejne pytanie było podzielone na trzy części. W pierwszym podpunkcie uczniowie oceniali jak ważny był dla nich lżejszy plecak. 77% uczniów zaznaczyło 5 punktów, 9% zaznaczyło 4 punkty, 10% zaznaczyło 3 punkty, 3% zaznaczyło 2 punkty, natomiast 1% zaznaczyło 1 punkt. Następny podpunkt miał ocenić atrakcyjność lekcji. Ankietowani kolejno odpowiadali: 59% uczniów zaznaczyło 5 punktów, 23% zaznaczyło 4 punkty, 10% zaznaczyło 3 punkty, 2% zaznaczyło 2 punkty i 6% zaznaczyło 1 punkt. Kolejny podpunkt to skala większej ilości zapamiętanych informacji z lekcji. 44% ankietowanych zaznaczyło 5 punktów, 25% zaznaczyło 4 punkty, 16% zaznaczyło 3 punkty, 6% zaznaczyło 2 punkty oraz 9% zaznaczyło 1 punkt. Podsumowując pytanie drugie okazało się, że dla większości naszych uczniów bardzo ważne było to, że odciążyliśmy ich kręgosłupy poprzez noszenie do szkoły wyłącznie zeszytów. Większość ankietowanych uczniów stwierdziła, że dzięki nieużywaniu podręczników lekcje stały się dla nich atrakcyjniejsze. Jeżeli chodzi o zapamiętywanie większej ilości informacji z lekcji, to mimo, że pytanie nie uzyskało największej ilości odpowiedzi na 5 punktów, to jednak sumując punkty 4 i 5 daje nam to zdecydowaną większość, a co za tym idzie, zajęcia prowadzone bez książek są bardziej przyswajalne. Dzięki przykładom z życia codziennego oraz przekazywaniu wiedzy przez gry i zabawy nasi uczniowie potrafią sobie w prosty sposób zobrazować tematykę zajęć.

Ostatnie pytanie brzmiało „Czy chcesz kontynuować Tydzień Bez Podręcznika”.
Aż 92% uczniów odpowiedziało, że jest za kontynuacją tej inicjatywy. Dzieci głównie uzasadniały swoją odpowiedź stwierdzeniem, że mają lżejsze plecaki lub lekcje wyglądają
o wiele ciekawiej i nie nudzą się na nich, a wręcz wykazują się aktywnością.  Grupa 8%, które udzieliły odpowiedzi „Nie”, motywowała swój wybór tym, że lekcje prowadzone przez nauczycieli bez użycia książki nie wzbudziły w nich ciekawości.

 

Wypowiedż uczniów nt. tygodnia bez podręczników w LolaknejTV
https://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/18150,lzejsze-plecaki-zadowoleni-uczniowie

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-02-13
Data publikacji:2019-02-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Zapalska
Liczba odwiedzin:225