Nowe projekty w Szkole z Pasją!

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
2 lutego 2019

Szanowni Państwo jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w naszej szkole będą realizowane dwa projekty Stowarzyszenia "Spójrz Inaczej" ze Starachowic.

Informacje w artykule oraz dokumentach do pobrania pod nim.

 

               

Zadanie  publiczne jest   realizowane w ramach  Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

  Projekt Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”                    

               

Zadanie  publiczne jest  realizowane w ramach  Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii

Projekt zakłada przeprowadzenie 9 szkoleń 35-godzinnych dla 108 nauczycieli – 9 grup po 12 osób - przygotowujących do realizacji programu „Spójrz Inaczej” w kl. I-III szkół podstawowych oraz 5-godzinnej  superwizji w każdej grupie. Uczestnicy będą też mieli możliwość skorzystania z konsultacji trenerskich - mailowych lub telefonicznych – w pierwszym okresie wdrażania programu „Spójrz inaczej” do pracy w szkołach. 

Głównym celem projektu jest przygotowanie nowych realizatorów programu „Spójrz inaczej” w klasach I-III  szkół podstawowych na terenie 8  województw:  dolnośląskiego,  kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko – mazurskiego  oraz ich wsparcie w pierwszym okresie wdrażania programu.

Cele szczegółowe to:

 1. Poznanie przez  uczestników szkolenia idei i celów programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz Inaczej” oraz idei holistycznego podejścia do profilaktyki uzależnień.
 2. Pogłębienie świadomości  nauczycieli w zakresie ich roli w działaniach profilaktycznych wobec uczniów oraz zrozumienie wartości komplementarnych oddziaływań na wychowanków z uwzględnieniem dostosowania treści programowych do ich wieku rozwojowego  i potrzeb. 
 3. Przygotowanie 108 - osobowej grupy kompetentnych realizatorów programu wychowawczo- profilaktycznego „Spójrz Inaczej” w klasach I-III szkoły podstawowej,  posiadających umiejętności i motywację  do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach wg w/w Programu.
 4. Umożliwienie prowadzenie przez absolwentów szkoleń zajęć profilaktyczno – wychowawczych z dziećmi w następnych latach.
 5. Podniesienie poziomu oddziaływań profilaktycznych w szkołach poprzez dostarczenie nauczycielom – wychowawcom klas narzędzi, pozwalających na systematyczną kilkuletnią pracę w zakresie profilaktyki uniwersalnej, realizowaną w ramach lekcji wychowawczych (realizacja programu „Spójrz Inaczej).

Szkolenia 35 godzinne będą się odbywały  w okresie od 16 lutego  do 01 października 2019 roku i zostaną przeprowadzone w następujących miejscowościach:  Siechnice (woj. dolnośląskie),  Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie), Sieradz (woj. łódzkie), Grójec (woj. mazowieckie),  Siedlce  (woj. mazowieckie), Tarnobrzeg (woj. podkarpackie),  Sosnowiec (woj. śląskie), Ostrowiec Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie),  Marcinkowo (woj. warmińsko – mazurskie).

Zgłoszenia uczestników są przyjmowane do 15 września 2019 roku. Stowarzyszenie będzie pobierało opłatę od uczestników szkolenia w wysokości 50,00 zł, słownie złotych: pięćdziesiąt 00/00, płatne w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Informacji w sprawie możliwości udziału w szkoleniu udziela Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”- tel. (41) 274 18 00, 518 184 436; e-mail: spojrz_inaczej@adres.pl

Szkolenie „Spójrz inaczej” – 35 godz. obejmuje następujące treści:

 1. Pracę warsztatową nad komunikacją interpersonalną i budowaniem relacji z uczniami oraz kierowaniem grupą
 2. Poznanie założeń i filozofii programu „Spójrz Inaczej”, tematyki zajęć, metod i technik pracy oraz roli prowadzącego
 3. Praktyczne poznanie technik i metod programu „Spójrz inaczej” poprzez analizę scenariuszy zajęć i  symulację prowadzenia zajęć w grupie
 4. Pracę nauczycieli z uczniami pod superwizją trenera, kształcącą  praktyczne umiejętności realizacji programu oraz rozwiązywania trudnych sytuacji w grupie
 5. Analizę i poznawcze opracowanie doświadczeń z zajęć prowadzonych z uczniami w klasach.

 

Stowarzyszenie Spójrz Inaczej

 

Styczeń 2019 r.

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-02-02
Data publikacji:2019-02-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Zapalska
Liczba odwiedzin:208